تعمیر جک پارکینگ در پیروزی
23
ژوئن

تعمیر جک پارکینگ در پیروزی

گروه مهندسی پیشتاز شهر تهران

تعمیر جک پارکینگ در پیروزی/تعمیرات جک پارکینگ در پیروزی

یکی دیگر از خدمات این مجموعه که جهت سرعت در خدمت رسانی به ساکنین منطقه پیروزی

و اطراف آن می باشد تخصیص دادن چند تعمیر کار این مجموعه به صورت متمرکز در این منطقه است.

کلیه خدمات جک های پارکینگی در منطقه پیروزی توسط تکنسین های منتخب برای این منطقه که

اکثرا ساکن همین منطقه می باشند انجام می گردد البته برخی از تعمیرات که نیازمند نگاهی تخصصی تر می باشد

توسط خود شخص مهندس عابدین مدیریت این مجموعه صورت می گیرد.

تعمیر جک پارکینگ در پیروزی/تعمیرات جک پارکینگ در پیروزی

تماس با ما

تعمیر جک پارکینگ در پیروزی

در این مجموعه تمامی قطعات مصرفی در همه برندهای جک پارکینگی موجود می باشد به همین خاطر

تعمیرات تمامی برند های درب اتوماتیک انجام می گردد.

تعمیرات جک پارکینگ در پیروزی

ساکنین منطقه پیروزی تهران بزرگ از این پس می توانند در صورت بروز خرابی در درب های اتوماتیک

خود با این مجموعه تماس گرفته تا در اسرع وقت تکنسین های این مجموعه در محل برای رفع ایرات

حاظر شده و خدمت رسانی کنند.